Trafikant i mørket

Mørkekjøringsdemonstrasjon er en del av trafikalt grunnkurs og foregår i bil i reelle situasjoner og øvelser. På dette kurset er det trafikklæreren som kjører, mens du som elev er passasjer/observatør. Kurset varer i 3 timer. Vi anbefaler å ta mørkedemo så tidlig som mulig i opplæringen.

Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars - 31. oktober uten å gjennomføre mørkekjøring, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars - 31. oktober. For å kunne fortsette øvelseskjøringen i perioden 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkedemo først. Når du har fullført mørkedemoen får du tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen som gjelder for kjøring hele året.

På trafikant i mørket lærer du:

  • Mørkeulykker og årsaker
  • Siktstrekninger
  • Risikofaktorer ved å ferdes i mørket
  • Klær og refleksutstyr
  • Hensiktsmessig lysbruk
  • Hensiktsmessig tilpassing av fart og plassering
  • Hensiktsmessig atferd ellers ved ferdsel i mørket

Ved avbestilling av kurs, trenger du legeerklæring fra lege.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time