Førstehjelpskurs

Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort. Selv leger og sykepleiere må ta dette kurset, så det hjelper ikke at du har hatt førstehjelpskurs på jobb. Kurset omhandler «trafikal førstehjelp». Kurset er en del av trafikalt grunnkurs. Er du over 25 år er ikke trafikalt grunnkurs obligatorisk og du kan ta dette kurset separat.

Førstehjelpskurset varer i 4 timer og inneholder grunnleggende ferdigheter i førstehjelp. Du vil også lære om hvordan du sikrer et ulykkessted ved en trafikkulykke.

Ved avbestilling av kurs, trenger du legeerklæring fra lege.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time