Pris kjøretime Oslo

Det er varierende fra person til person hvor mange kjøretimer man behøver før man kan ta førerprøven. Noen har kjørt mye sammen med foreldre eller andre voksne før de begynner med kjøretimer hos en kjøreskole, mens andre ikke har kjørt i det hele tatt. Prisen for den enkelte kjøretimen i Oslo er det samme for både de med erfaring og de uten, men det er den samlede prisen som vil være forskjellig. A-Team Trafikkskole i Oslo har god erfaring med opplæring av  nybegynnere så vel som erfarne, og alle er velkomne til å øvelseskjøre med en av de fire kjørelærerne som underviser der.  

Pris kjøretime Oslo - enkelttime

Det er mange grunner til at mange velger å ta enkelttimer, fremfor dobbelttimer. I noen tilfeller er det kun snakk om tiden man har til rådighet mellom andre forpliktelser, og i andre tilfeller handler det om at man ønsker å ta det gradvis. Dersom man har liten eller ingen erfaring med å kjøre, kan det virke for overveldende å ha lange kjøretimer. En enkelttime varer i 45 minutter, og er en kjøretime der man får jobbet med det man ikke er så god på enda. Det kan være en kjøretime der  man kun kjører på en parkeringsplass for å gjøre seg kjent med bilen, eller det kan være en kjøretime der man er ute på veien hele timen. I Oslo finnes det mange forskjellige arenaer til å trene på begge. En slik enkelttime koster fra 830,-. Denne prisen er for kjøretimer som gjennomføres på dagtid, før kl. 16. Dersom man ønsker litt mer fleksibilitet, kan kjøretimen også fullføres på kveldstid etter kl. 16. Prisen for denne kjøretimen i Oslo er da på 930,-.  

Pris kjøretime Oslo - dobbelttime

Dobbelttimen varer i 90 min. Dette er en kjøretime der man har bedre tid til å trene på ulike ting. Oslo byr på mange utfordringer, som rundkjøringer, mange veibaner og påkjøringer til motorveier. Her har man tid til å trene på mange ting samtidig, eller å kun fokusere på noen elementer av kjøringen. Prisen for en slik dobbelttime i Oslo hos A-Team Trafikkskole er 1660,- for dagtid, og  1860,- for kveldstid.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time