Pris kjøretime

For å bestå førerprøven, må man ha en del timer bak rattet. Dette er for å sikre at føreren er komfortabel nok til å kjøre i trafikken, og for å gjøre førerprøven til en god opplevelse for alle parter. Prisen på kjøretimer varierer ut fra hvor i landet man befinner seg, og hvilken kjøreskole man benytter seg av. Prisen kan også variere avhengig av hvilken dag man kjører, og hvilket tidspunkt på dagen man har bestilt kjøretime til. For å gjøre det litt lettere for deg å planlegge  kjøretimene dine, har vi laget en oversikt over prisene for kjøretimer hos A-Team Trafikkskole.

Pris kjøretime - Kartleggingstime

Hos A-Team Trafikkskole bestiller man, som en hovedregel, alltid en kartleggingstime først dersom man ikke har kjørt ved kjøreskolen tidligere. Dette gjør man fordi det er en fin mulighet for både kjørelærer og elev til å bli kjent, og for å planlegge veien videre. Prisen for denne kjøretimen varierer ettersom hvilken dag i uken man velger, og hvilket tidspunkt på dagen man ønsker kjøretime. Det kan være verdt å merke seg at kjøretimen varer i 90 minutter uavhengig av dag og tidspunkt. En slik kjøretime koster 1660,- dersom man kjører på en ukedag før kl. 16. Dette er det rimeligste alternativet. Dersom man ønsker å kjøre på en ukedag etter kl. 16, koster den samme  kjøretimen 1860,-. Det siste alternativet er å kjøre i helgen, og dette koster 2060,- uavhengig av  tidspunkt på dagen.

Pris kjøretime - Vanlig kjøretime

For vanlige kjøretimer, har man valget mellom å ta en enkelttime, som varer i 45 minutter, eller å ta en dobbelttime, som varer i 90 minutter. Dersom man ønsker å ta en enkelttime på en ukedag før kl.  16, koster dette 830,-. En enkelttime på en ukedag etter kl. 16 koster til sammenligning 930,-. Dersom man ikke har mulighet til å kjøre på en ukedag, kan man legge kjøretimen til helgen. En enkelttime i helgen koster 1030,- uavhengig av tidspunkt på dagen. Mange foretrekker å samle sammen kjøretimene til dobbelttimer, både for å gjøre unna kjøringen raskere og for å forenkle  planleggingen. Disse timene varer i 90 minutter. En kjøretime på 90 minutter lagt til en ukedag før kl. 16 koster 1660,-. Dersom man ønsker å kjøre på en ukedag, men etter kl. 16, må man betale  1860,- for den samme timen. Det siste alternativet er å legge kjøretimen til en dag i helgen, noe som vil koste 2060,- uavhengig av dag, og tidspunkt på dagen. De overnevnte prisene er kun for enkelte kjøretimer, og den samlede prisen for alle kjøretimene vil derfor variere fra person til person ettersom hvor mange timer man behøver.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time