Mørkekjøring Oslo

Mørkekjøring er obligatorisk for alle kommende bilister, og inngår som en del av trafikalt grunnkurs. Mørkekjøring er derfor et av elevenes første møter med trafikkopplæringen. Kurset har som formål å gjøre elevene kjent med hvordan forholdene er på veien når man kjører i mørket, og hva man kan gjøre for å være en sikker trafikant på nattestid i Oslo. Mørkekjøring tar man på en godkjent trafikkskole, sånn som hos A-Team Trafikkskole.

Hva er mørkekjøring?

Mørkekjøring er som sagt en viktig komponent av trafikalt grunnkurs, som alle må få godkjent dersom de ønsker å begynne med kjøretimer. Dette kan man begynne med allerede fra man har fylt 15 år, dersom man skal ta førerprøve til moped, eller kun ønsker å være tidlig ute med å forberede seg til førerprøven for bil. Selve mørkekjøringen foregår ved at kjørelæreren kjører bilen, mens eleven er passasjer. Det er gjerne flere elever som er med på mørkekjøringen samtidig. Underveis i kurset gjør man seg kjent med hvordan bilens instrumenter kan brukes til å gjøre kjøringen i mørket mer sikker, samt at man lærer hva man gjør dersom man havner i en ulykke når det er mørkt. Den første delen av mørkekjøring, er du som elev kun passasjer og observatør. I den andre delen deltar man i demonstrasjoner utendørs.

Når kan man ta mørkekjøring i Oslo?

En forutsetning for at man kan ta mørkekjøring er nødvendigvis at det er mørkt ute. På sommeren er det for lyst ute til at man kan gjennomføre mørkekjøring, så dette kurset legges alltid til de mørkere årstidene. I Oslo er dette regnet som perioden mellom 1. november og 15. mars. Dersom du tar trafikalt grunnkurs fra 16. mars til 31. oktober kan du kun øvelseskjøre i denne perioden. Du er med andre ord nødt til å ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre i perioden fra 1. november til 15. mars. Dette er for å sikre at du er tilstrekkelig trygg til å kjøre i mørket, før du kan begynne med øvelseskjøring i den mørkeste perioden. Mørkekjøring kan man ta i kombinasjon med trafikalt  grunnkurs, eller som et enkeltstående kurs, avhengig av når på året du starter. Og det beste av alt; hos A-Team Trafikkskole, kan du gjennomføre alle elementene i trafikalt grunnkurs på et og samme sted! Prisen for et slikt kurs er 3500,- for dagtid, og 3900,- for kveldstid. Ønsker du kun mørkekjøring, ligger prisen på 2500,-

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time