Kjøretime pris Oslo

Prisen på en kjøretime i Oslo er avhengig av flere ulike faktorer. Det er gjerne forskjell i pris fra kjøreskole til kjøreskole, samt at det er varierende priser ettersom hvor lenge du ønsker å kjøre, hvilken dag du kjører på, og tidspunkt på dagen for kjøretimen. Selv om prisen for den enkelte  kjøretimen vil være stabil gjennom hele prosessen frem til du består førerprøven, er det også individuelt hvor mange kjøretimer man trenger for å blir trygg i trafikken. Noen øvelseskjører mye sammen med foreldre, og er derfor relativt trygge bak rattet, mens andre er mer usikre og behøver derfor flere kjøretimer sammen med kjørelærer. Den totale prisen for kjøretimer i Oslo er også derfor individuell. Vi ønsker likevel at du skal få en liten oversikt over hvor mye det vil koste deg å ta kjøretimer hos A-Team Trafikkskole i Oslo.

Kjøretime pris - Dagtid

Hos A-Team Trafikkskole i Oslo er det billigere å ta kjøretimer på dagtid i ukedagene før kl. 16.00. Prisen på en enkelttime i dette tidsrommet er 830,-. Det er derimot mange som ikke har anledning til å kjøre på dagtid, da det ofte kommer i konflikt med andre forpliktelser, slik som skole. Hvis man har muligheten til det, er det også mange som velger å ta flere timer i ett, slik at man kan begrense hvor mange dager man er borte fra skolen. Du kan da velge å ta en dobbelttime for 1660,- før kl. 16.00

Kjøretime pris - Kveld

I perioder der det er mye prøver og innleveringer på skolen, er det ikke alltid at man kan ta seg fri fra skolen for å ta kjøretimer. Derfor har du også muligheten til å ta enkelttimer på ettermiddagen og kvelden, etter kl. 16.00. Prisen for denne kjøretimen ligger på 930,-. Det er også mulig å gjøre om disse timene til dobbelttimer. Prisen for disse kjøretimene ligger på 1860,-

Kjøretime pris - Helg

Dette er alternativet for de som har begrenset med ekstra tid i ukedagene, enten det er på grunn av  skole eller fritidsaktiviteter. Dersom man tar kjøretimer i helgene i Oslo, vil man også kunne få god erfaring i å kjøre i stor trafikk, noe som er svært gunstig for å bli trygg i trafikken. Prisen for en  enkelttime i helgene er 1030,-, mens en dobbelttime i helgene koster totalt 2060,-. Denne prisen er fast, uavhengig av det spesifikke tidspunktet for kjøretimen.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time