Grunnkurs Oslo

Alle som ønsker å øvelseskjøre, enten med foreldre i egen bil, eller sammen med kjørelærer, må bestå trafikalt grunnkurs først. Dette er for å forsikre om at sjåføren er tilstrekkelig egnet til å ferdes i trafikken, og for å opprettholde sikkerheten til alle som befinner seg i trafikkbildet. Grunnkurset kan tas fra man har fylt 15 år, og kan da også benyttes for å ta førerprøven til moped. Trafikalt grunnkurs tilbys av mange ulike trafikkskoler i Oslo, og det er derfor lurt å velge en skole som har den rette kompetansen, og som forbereder deg best mulig på veien mot lappen. Hos A-Team Trafikkskole tilbys det trafikalt grunnkurs hele året.

Hva er trafikalt grunnkurs?

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs, som gir deg rett til å øvelseskjøre, både med kjørelærer og andre voksne. Selve kurset varer i 17 timer, og har forskjellige komponenter. Du skal lære hvordan du tolker trafikkbildet, hvordan du oppfører deg når du ferdes i trafikken, og hvordan du kan bli en bedre sjåfør. Samtidig lærer man også hva man skal gjøre dersom man selv, eller andre havner i ulykker i trafikken. Dette innebærer også å lære hvordan man utfører korrekt førstehjelp. Mye av grunnkurset er teoretisk, og foregår derfor i et klasserom, men man er også fysisk ute i trafikken. Dette gjelder spesielt ved mørkekjøring, der man sitter på med en kjørelærer som demonstrerer hvordan det ser ut når man kjører i mørket, samt hvordan man forholder seg til trafikkbildet når det er begrenset med belysning. Beviset du får etter at du har gjennomført kurset, skal du alltid ha i bilen når du øvelseskjører.

Grunnkurs Oslo - Pris

Fordi kurset varer i 17 timer, er det delt opp i flere komponenter. Den teoretiske delen, som foregår i et klasserom, er den lengste delen. Dersom du tar dette kurset ved A-Team Trafikkskole i Oslo på  dagtid, må du betale 1900,-. Til sammenligning koster det samme kurset 2300,- hvis du ønsker å ta det på kveldstid, etter kl. 16.30. Du kan også velge å ta kurset som en helhetlig pakke, der du får med den teoretiske delen, samt mørkekjøring. En slik pakke koster 3500,- for dagtid, og 3900,- for kveldstid etter kl 16.30. Det er derimot mulig å fullføre mørkekjøringen separat. Dette koster 2500,-, i tillegg til det teoretiske kurset. Førstehjelpskurset er også en viktig del av grunnkurset. Dette koster 1500,- i tillegg til det teoretiske kurset.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time