Glattkjøring pris

Alle som skal ta førerprøven må ha bestått glattkjøring først. Glattkjøringen foregår på en bane som er tilrettelagt for glatt føre, og kan derfor tas hele året. Det er derimot nødvendig at eleven har tatt  en del vanlige kjøretimer først, for å få mest ut av glattkjøring kurset. Kurset varer som regel rundt  fire timer, inkludert noe teoretisk innhold, samt den fysiske kjøringen. Kurset er satt opp slik at den enkelte eleven skal få innføring i hva det vil si å kjøre på glatt føre, og hva hun eller han kan gjøre for å avverge ulykker når man kjører på vinteren. Prisen for glattkjøring kan variere noe fra kjøreskole til kjøreskole, men som regel er det en standard pris for leie av bane. Hos A-Team Trafikkskole vil du ikke få noen uventede utgifter - du vil hele tiden bli opplyst om hva du må betale for. Det skal vi ta deg gjennom nå!

Glattkjøring pris - Kjøretime

Den enkelte kjøreskolen har ikke glattkjøring-bane til disponering. Dette må leies av NAF. Avhengig av hvor kjøreskolen ligger, er det derfor nødvendig å kjøre et stykke til banen. Hos A-Team Trafikkskole er det regnet ut egne priser, som gjelder som en separat kjøretime, når eleven skal til eller fra banen. Denne prisen ligger på 1110,-

Glattkjøring pris - Kurs

Selve kurset foregår på banen, sammen med kjørelærer. Her øver man på å kjøre på glatt føre, både på rette strekninger, og i bakker. Samtidig skal man bli kjent med hvordan bilen fungerer dersom man må bremse for, eller svinge unna hindringer i veibanen. Prisen for å delta på dette obligatoriske kurset er 4900,-, og er ikke inkludert selve leien av banen. Dette må betales separat av eleven.

Glattkjøring pris - Baneleie

Det er Norges Automobil-Forbund (NAF) som eier banene som glattkjøring kurset foregår på. For å gjennomføre kurset, må derfor banen leies av NAF. Prisen for å leie banen de timene man bruker  den, er 1350,-, selv om det er andre som bruker banen samtidig. For å regne ut den totale summen av hva glattkjøring vil koste, må man derfor legge sammen alle de individuelle prisene; prisen for kjøretimen til eller fra banen, selve kurset, og leie av banen.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time