Førerkort pakke Oslo

Å ta førerkortet kan oppleves som en langvarig prosess. Det er mange deler, og obligatorisk kurs som skal gjennomføres før man kan ta førerprøven. Blant annet skal man gjennom trafikalt grunnkurs, mørkekjøring, landeveiskjøring og glattkjøring. Utenom dette skal man også ha en del timer bak rattet, og det kan bli mange kjøretimer, både med foreldre og kjørelærer. Det kan derfor være smart å gjennomføre alle de ulike delene hos den samme trafikkskolen. Hos A-Team Trafikkskole i Oslo, tilbys alle disse delene, slik at du kan ta førerkortet som en del av en pakke, i stedet for stykkvis.

Førerkort pakke Oslo - Deler

Prosessen med å ta førerkort begynner med trafikalt grunnkurs. Dette kurset er obligatorisk for alle som ønsker å ta kjøretimer, og etterhvert førerprøven. Det trafikale grunnkurset består av tre deler;  først skal man gjennom en teoretisk del, deretter skal man være passasjer under mørkekjøring, og til slutt må man gjennomføre et kurs i førstehjelp. Hos A-Team Trafikkskole kan du gjennomføre alle disse tingene som en del av en pakke. Det er verdt å merke seg at dersom man ønsker å bestille en pakke, må man gjøre dette fra november til mars, da mørkekjøring kun kan foregå i dette tidsrommet. Deretter skal man i gang med kjøretimer, enten enkelttimer, dobbelttimer, eller en  kombinasjon av begge. Et stykke ut i løpet gjennomføres det trinn-vurderinger for å finne ut hvor langt den enkelte eleven har kommet, og hva det må jobbes mer med. Når man har fått tilstrekkelig med erfaring, skal eleven gjennom både landeveiskjøring og glattkjøring. Disse timene inngår i den helhetlige pakken på vei mot førerkortet. Når man begynner å nærme seg slutten av forløpet, kan man gjennomføre en kjøretest, med formål om å vurdere om den enkelte er klar for førerprøven. Hvis svaret er ja, gjenstår kun den siste delen av pakken - førerprøven i Oslo!

Førekort pakke Oslo - Pris

De ovennevnte delene av pakken har varierende priser, avhengig av både lengde og kompleksitet. Hos A-Team Trafikkskole finner du en oversikt over alle de forskjellige prisene, og hva den totale summen på pakken blir. Det vil riktignok variere ettersom hvor mange kjøretimer den enkelte eleven behøver. Sett bort fra dette, vil den samlede pakke-prisen være ganske lik for alle elevene.

Klar til å begynne?

Begynn reisen mot førerkortet nå!
Bestille time